Board of Honors....

Class-X (2017-18) STUSENTS SCORING ABOVE 90%

Sl No. Student Names %
1 ABHIJEET KUMAR 97
2 DEVANSH SRIVASTAVA 97
3 LAULIN MISHRA 96.4
4 VIDHI TRIPATHI 95.6
5 EAKTA 94.4
6 ARYAN MISHRA 94.6
7 ANKIT PARIHAR 94.2
8 GURJOT SINGH ARORA 94.2
9 VAIBHAV MISHRA 94
10 ASHWIN RAJ SINGH 94
11 PRIYANKA PANDEY 94
12 ILARIKA SINGH 93.6
13 SAMRIDDHI SHARMA 93
14 SHIV GOEL 93
15 UNNATI MISHRA 93
16 SHREY MISHRA 92.8
17 ACHINTAYA SRIVASTAVA 92
18 ASHUTOSH PATEL 91.8
19 PRASHANT DWIVEDI 91.4
20 ANIMESH PANDEY 91.2
21 DHANESH CHAUHAN 90.8
22 KAJAL SETH 90.6
23 MAHAK GUPTA 90.4

Class-XII

S.No. Name of Student Year of Passing Marks
1 Uma Singh 2018 97.40%
2 Romsi Gupta 2017 95.20%
3 Priyanshu Sahu 2016 95.20%
4 Ayush Sahu 2015 95.40%
5 Abhishek Sinha 2014 93.40%
6 Shaily Gupta 2013 96.20%
7 Prateek Gupta 2012 93.60%
8 Nityanand Srivastava 2011 96.60%
9 Tarandeep Kaur 2010 91.60%
10 Utkarsh 2010 91.60%
11 Shanky Jaiswal 2009 92.40%
12 Sudhir Singh 2008 85.60%
13 Mudita Mittal 2007 90.60%
14 Zaid Ahamad 2007 90.60%
15 Sayani Sarkar 2006 92.60%
16 Yatindra Kumar Singh 2005 73.40%
17 Shilpy Mishra 2004 83.60%
18 Minal Kumari 2003 84.20%
19 Anmol Kumar 2002  81.00%